Kontakt podaci

Kontakt
Hrast doo
32300 Gornji Milanovac
Sedište firme: Rajka Milovanovića br. 109
Stovarište: Obilanzni put – Ražanik
Srbija
Elektronska pošta: hrastgm@gmail.com
Telefon: 032/721-255
Faks: 032/713-748
Broj mobilnog telefona: 065-8-713-748

PIB: 101153066

MB: 06097120

TEKUĆI RAČUN: 155-715-96